Αρχική Οικονομία Δήμος Σερρών : Απευθείας ανάθεσεις 22.600 ευρω για Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και καθαριότητας των ζώων του καταφυγίου αδέσποτων

Δήμος Σερρών : Απευθείας ανάθεσεις 22.600 ευρω για Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και καθαριότητας των ζώων του καταφυγίου αδέσποτων

από ttt

Ο δήμος Σερρών  Αναθέτει 

 

1. την “Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και καθαριότητας των ζώων του καταφυγίου αδέσποτων του δήμου, στον ………………έναντι συνολικής αμοιβής
11.327,40€ με Φ.Π.Α. (9.135,00€ χωρίς Φ.Π.Α.)
2. Η ανάθεση ισχύει για οκτώ μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν οι όροι για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 

 2. την “Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και καθαριότητας των ζώων του καταφυγίου αδέσποτων του δήμου, στην……….., έναντι συνολικής
αμοιβής 11.327,40€ με Φ.Π.Α. (9.135,00
2. Η ανάθεση ισχύει για ένα έτος από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν οι όροι για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

 
  

Σχετικά Άρθρα