Αρχική Κοινωνικά Δήμος : Κατάθεση αίτησης ακύρωσης της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των φωτοβολταϊκών πάρκων στο Μενοίκιο

Δήμος : Κατάθεση αίτησης ακύρωσης της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των φωτοβολταϊκών πάρκων στο Μενοίκιο

από ttt

Η οικονομική επιτροπή του δήμου Σερρών ενέκρινε την δαπάνη για την αμοιβή νομικού .Για Την άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της με Αρ.Πρωτ.: 54125/20222 Απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  Θράκης, περί «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου “Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από δύο (2) φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 311,434 MW και συνοδά έργα (δύο Υποσταθμοί
ανύψωσης τάσης 33/400 kV) στο αγρόκτημα Ν. Σουλίου και στο αγρόκτημα Αγίου Πνεύματος στο όρος Μενοίκιο”, στους Δήμους Εμμ. Παππά και Σερρών, ΠΕ Σερρών, Π.Κ.Μ., με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2110637127» και κατά της σιωπηρής απόρριψης της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του ΥΠΕΚΑ (η σιωπηρή απόρριψη επήλθε στις
23.05.2022), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που λήγει στις 06-10-2022.
Β) Την άσκηση αίτησης αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της με Αρ. Πρωτ.: 54125/20222 Απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, περί «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου “Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από δύο (2) φωτοβολταϊκά πάρκα
συνολικής ισχύος 311,434 MW και συνοδά έργα (δύο Υποσταθμοί ανύψωσης τάσης 33/400 kV) στο αγρόκτημα Ν. Σουλίου και στο αγρόκτημα Αγίου Πνεύματος στο όρος Μενοίκιο”, στους Δήμους Εμμ. Παππά και Σερρών, ΠΕ Σερρών, Π.Κ.Μ., με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2110637127», μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που λήγει στις 06-10-2022

 
  

Σχετικά Άρθρα