Αρχική Κοινωνικά Δήμος Ηράκλειας : Πρόσληψη παιδιάτρου από την κοινωφελή επιχείρηση

Δήμος Ηράκλειας : Πρόσληψη παιδιάτρου από την κοινωφελή επιχείρηση

από ttt

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του  Δήμου Ηράκλειας θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης με έναν (01) Παιδίατρο, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2023, 1Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,  

 
  

Σχετικά Άρθρα