Αρχική Κοινωνικά Δήμος Ηράκλειας : Λήψη δανείου 1.454.000 ευρώ για το έργο αναβαθμιση αγροτικων οδων

Δήμος Ηράκλειας : Λήψη δανείου 1.454.000 ευρώ για το έργο αναβαθμιση αγροτικων οδων

από ttt

Η οικονομική επιτροπή του δήμου Ηράκλειας αποδέχεται ομόφωνα όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων στην υπ’ αρ.3783/11/28-07-2022 απόφασή του, στην
οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στον Δήμο
Ηράκλειας συνολικού ποσού 1.454.960,00€ ενταγμένου στο ειδικό Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

 
  

Σχετικά Άρθρα