Αρχική Κοινωνικά Δήμος Εμμανουηλ Παππά : Πρόσληψη νοσηλευτη με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ

Δήμος Εμμανουηλ Παππά : Πρόσληψη νοσηλευτη με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ

από ttt


Το Κ.Α.Κ.ΠΟ του Δήμου Εμμ. Παππά επιθυμεί να προσλάβει με δίμηνη σύμβαση ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής…

 

Ανακοίνωση για Δίμηνη Σύμβαση ΤΕ Νοσηλευτή

 
  

Σχετικά Άρθρα