Αρχική Κοινωνικά Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Πίνακας ενστάσεων κατα των προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων των ΟΤΑ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Πίνακας ενστάσεων κατα των προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων των ΟΤΑ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

από ttt

Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων κατά των προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων της Ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου των  ΟΤΑ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  έχει δημοσίευση   πινάκια 30-08-2022, με ενστάσεις που έγιναν από κατοίκους των Κοινοτήτων Μονόβρυσης και Μετάλλων, τα οποία μπορείτε να δείτε στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα για να λάβετε γνώση και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔHMOY EMM ΠΑΠΠΑ 3

Συνεδριάσεις ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΚΤ2-04_ΣΕΡ_65_1 Ε_ΠΑΠΠΑΣ

 
  

Σχετικά Άρθρα