Αρχική Κοινωνικά Δήμος Αμφίπολης : Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δήμος Αμφίπολης : Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

από ttt

Ο Δήμος Αμφίπ0ολης γνωστοποιεί

 

 Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2022-2023, των κάτωθι επιτυχόντων υποψηφίων της υπ ́αριθμ. 5885/25-07-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου μας, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων του Δήμου, που δεν καλύπτονται από το τακτικό προσωπικό καθαριότητας και συγκεκριμένα ως εξής:

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
  

Σχετικά Άρθρα