Αρχική Τοπικά Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής. : Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων

Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής. : Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων

από ttt

Την πρόσληψη συνολικά Τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών (2 Τεχνίτες Υδραυλικούς Δ.Ε., 1 Βοηθός Υδραυλικού Δ.Ε. και 1 Χειριστής Μηχανημάτων έργου JCB Δ.Ε.). Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ. Για το “Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση <10-06-2021> πατήστε εδώ. Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 04/10/2022 Πληροφορίες: 23270-22862, 23230-25750.

 
  

Σχετικά Άρθρα