Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σιντικής : Διαφωνίες για την συμμετοχή στην SEREXPO

Δήμος Σιντικής : Διαφωνίες για την συμμετοχή στην SEREXPO

από ttt

Κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Σιντικής ενέκρινε την συμμετοχή του δήμου στην SEREXPO

 

Διαβάστε το απόσπασμα από τα πρακτικα της συνεδρίασης

Το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο κ. Πρόεδρος και είπε ότι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο Δήμος Σιντικής προτίθεται να συμμετάσχει στη SERREXPO. Η δαπάνη συμμετοχής ανέρχεται σε 3.150€ και αντιστοιχεί στη μίσθωση ενός περιπτέρου 25 τ.μ. Η κα Ιωαννίδου Μαρία έλαβε το λόγο και ρώτησε ποιος είναι ο σκοπός της συμμετοχής του Δήμου στη SERREXPO.

 Ο κ. Τορουνίδης Ιωάννης απαντώντας είπε ότι ο Δήμος μας είναι τουριστικός δήμος και θα πρέπει να προβάλλεται σε κάθε ευκαιρία.

 Μετά τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Σιντικής στη SERREXPO 20 

ο Δημοτικό Συμβούλιο Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του θέματος και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση

 Κατά πλειοψηφία δεκατριών (13) ψήφων υπέρ και μίας (1) ψήφου κατά 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σιντικής στη SERREXPO 2022. Μειοψήφησε η κα Ιωαννίδου Μαρία επειδή δε θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή του Δήμου Σιντικής στη συγκεκριμένη έκθεση.

 
  

Σχετικά Άρθρα