Αρχική Κοινωνικά Δήμος Νέας Ζίχνης : Προσωρινοί πίνακες πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δήμος Νέας Ζίχνης : Προσωρινοί πίνακες πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

από ttt

Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών,δηλαδή από 09/8/2022 ως και 10/8/2022. Η υποβολή αντίρρησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο e- mail του Δήμου Νέας Ζίχνης : [email protected]

 

1.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (4ωρης Απασχόλησης)

2.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (5ωρης Απασχόλησης)

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

 
  

Σχετικά Άρθρα