Αρχική Κοινωνικά Δήμος Ηράκλειας : 1,2 εκατ ευρώ για επέκταση του κτηρίου του δημαρχείου

Δήμος Ηράκλειας : 1,2 εκατ ευρώ για επέκταση του κτηρίου του δημαρχείου

από ttt

Το δημοτικό συμβούλιο Ηράκλειας αποφάσισε  ομόφωνα
Την αποδοχή των όρων της υπ’ αρίθμ.11317/2021/07-04-2022 Απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Την αποδοχή του ποσού των 1.161.793,79 € και την ένταξη της πίστωσης στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου για το τρέχον έτος (2022).Την έναρξη όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση του έργου.

 
  

Σχετικά Άρθρα