Αρχική Οικονομία Δήμος Αμφίπολης : Ειδικη συνεδρίαση Δ.Σ λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικού συμβούλου

Δήμος Αμφίπολης : Ειδικη συνεδρίαση Δ.Σ λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικού συμβούλου

από ttt

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για εκλογή νέου αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικού συμβούλου.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Κων/νου
Κιορπέ 22, Ροδολίβος) την 21 η Αυγούστου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00΄ σε ειδική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 όπως
ισχύουν, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1 ο : «Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ανεξαρτητοποίησης
δημοτικού συμβούλου».
Θέμα 2 ο : «Εκλογή νέου αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής λόγω
ανεξαρτητοποίησης δημοτικού συμβούλου».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

 
  

Σχετικά Άρθρα