Αρχική Κοινωνικά Σέρρες : Στο 4ο Λύκειο θα στεγαστεί το παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ

Σέρρες : Στο 4ο Λύκειο θα στεγαστεί το παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ

από ttt

Το δημοτικό συμβούλιο Σερρών γνωμοδότησε θετικά  για την παραχώρηση σχολικών χώρων του 4ου Λυκείου Σερρών στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για τη λειτουργία του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)» και του Προγράμματος Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με έδρα τις Σέρρες δεδομένου ότι εντάσσεται στις ευρύτερες δραστηριότητες κοινής ωφέλειας.
2. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. υποχρεούται να μεριμνήσει για τον σεβασμό των χώρων του σχολείου κατά την
διεξαγωγή των προγραμμάτων και την τήρηση όλων των υγειονομικών διατάξεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.
3. Την αποστολή αιτήματος για έκτακτη χρηματοδότηση της ΕΣΕΔΕ για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων για την υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)» και του Προγράμματος Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με έδρα τις Σέρρες στο σχολικό κτίριο του 4ου Λυκείου Σερρών.
4. Την μεταφορά του χρηματικού ποσού που θα εγκριθεί από το Δήμο Σερρών ως έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)» και του Προγράμματος Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική
και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με έδρα τις Σέρρες στο λογαριασμό της
Σχολικής Κοινότητας του 4ου Λυκείου Σερρών.

 
  

Σχετικά Άρθρα