Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σιντικής : Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δήμος Σιντικής : Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

από ttt
Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) καθαριστών – στριών σχολείων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] και πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. 

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει 01/08/2022 και λήγει 12/08/2022.

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε: εδώ

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε: εδώ

Για το παράρτημα της ανακοίνωσης πατήστε: εδώ

 

 
  

Σχετικά Άρθρα