Αρχική Οικονομία ΠΕ Σερρών : Τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα νέων γεωργών

ΠΕ Σερρών : Τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα νέων γεωργών

από ttt

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητας υποβολής αίτησης μη ένταξης στο υπομέτρο εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων. Οι τυχόν αιτήσεις μη ένταξης υποβάλλονται εγγράφως στις ΔΑΟΚ της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

 

2)      Οι εν δυνάμει δικαιούχοι και οι μελετητές τους θα πρέπει να  προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης των πινάκων. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

 
  

Σχετικά Άρθρα