Αρχική Τεχνολογία ΠΕ Σερρών : Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και ποταμών

ΠΕ Σερρών : Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και ποταμών

από ttt
Το έργο αφορά σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων ή ποταμών αρμοδιότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο καθαρισμός (άρση προσχώσεων και αποκατάσταση φυσικής/τεχνητής κοίτης) αφορά σε υδατορέματα αρμοδιότητας/συναρμοδιότητας ΠΕ Σερρών, σε όλο το μήκος τους από το όριο της πεδινής ζώνης έως της εκβολές τους, και πιο συγκεκριμένα στους ποταμούς Στρυμόνα και Αγγίτη, στους χειμάρρους Αγίου Ιωάννη, Τριανταφυλλιάς, Σκαπάνης, Μεγάλου Ρέματος, Εζόβης, Καστρόλακκα, Κρουσοβίτη, Κερκινίτη, Στρυμονικού, Χειμάρρου και στις τάφρους Μαυροθάλασσας, Μπέλιτσας, περιμετρική τάφρος αντλιοστασίου Β2 Κερκίνης και στραγγιστική τάφρος Ανατολικού Αναχώματος.
Συγκεκριμένα, επεμβάσεις στα υδατορέματα προβλέπονται στους εξής Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών: 
 
· Δήμος Αμφίπολης: σε τμήμα του π. Στρυμόνας (περιοχή κάτω ρου), του ρ. Καστρόλακκας και του π. Αγγίτη 
 
· Δήμος Βισαλτίας: σε τμήμα του ρ. Καστρόλακκας, του ρ. Μεγάλο και του ρ. Τριανταφυλλιάς και στο σύνολο του ρ. Εζιόβη και της τ. Μαυροθάλασσας 
 
· Δήμος Εμμανουήλ Παππά: σε τμήμα του ρ. Αγ. Ιωάννη, της τ. Μπελίτσας και του π. Στρυμόνα (περιοχή κάτω ρου) 
 
· Δήμος Ηράκλειας: σε τμήμα του π. Στρυμόνα (περιοχή κάτω και άνω ρου) και της τ. Μπελίτσας, καθώς και στο σύνολο του ρ. Στρυμονικού, του ρ. Χειμάρρου και της τ. Στραγγιστική ανατολικού αναχώματος 
 
· Δήμος Νέας Ζίχνης: στο μεγαλύτερο τμήμα του π. Αγγίτη 
 
· Δήμος Σερρών: σε τμήμα του ρ. Αγ. Ιωάννη, της τ. Μπελίτσας και του π. Στρυμόνας (περιοχή κάτω ρου) 
 
· Δήμος Σιντικής: σχεδόν σε όλο το τμήμα του π. Στρυμόνα (περιοχή άνω ρου) και στο σύνολο του ρ. Κρουσοβίτη, του ρ. Κερκινίτη και της τ. Περιμετρική Α/Σ Β2. 
 
Οι εργασίες θα υλοποιούνται, όποτε παραστεί ανάγκη στα κάτωθι υδατικά σώματα: 
 
· Ποταμοί: Στρυμόνας και Αγγίτης 
 
· Χείμαρροι: Αγίου Ιωάννη, Τριανταφυλλιάς, Σκαπάνης, Μεγ. Ρέματος, Εζόβης, Καστρόλακκα, Κρουσοβίτη, Κερκινίτη, Στρυμονικού, Χειμάρρου 
 
· Τάφροι: Μαυροθάλασσας, Μπέλιτσας, περιμετρική τάφρος αντλιοστασίου Β2 Κερκίνης, και στραγγιστική τάφρος ανατολικού αναχώματος
 
  

Σχετικά Άρθρα