Αρχική Οικονομία Π.Ε. Σερρών : Εργασίες καθαρισμού ποταμών και χειμάρρων

Π.Ε. Σερρών : Εργασίες καθαρισμού ποταμών και χειμάρρων

από ttt

Σύμβαση με τίτλο: «Άρση εμποδίων στα τεχνικά έργα ποταμών και χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών» υπεγράφη εχθές (22-6-2022) από τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών κ Παναγιώτη Σπυρόπουλο και τον εκπρόσωπο του αναδόχου.

 

Ειδικότερα προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:
1. Καθαρισμός ποταμών από βλάστηση, μπάζα και απορρίμματα, καθώς εξαιτίας της αυτοφυούς βλάστησης και πολλών υπολειμμάτων κλαδιών και κορμών δέντρων που παρασύρονται από τα νερά στην κοίτη των ποταμών και που συσσωρεύονται στα βάθρα των γεφυρών και στα υπόλοιπα τεχνικά, δημιουργούνται εμπόδια στην ροή των υδάτων επί της κοίτης, με αποτέλεσμα την αύξηση της επικινδυνότητας πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών παροχών, καθώς και πιθανής κατάρρευσης παλαιών γεφυρών ή τεχνικών.
2. Άρση προσχώσεων κάτω από οδικές γέφυρες, με καθαρισμό των προσχώσεων πενήντα μέτρα ανάντι και κατάντι των παραπάνω γεφυρών και τεχνικών και με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο εύρος της κοίτης των ποταμών.
3. Αντικατάσταση κατεστραμμένων συρματοκιβωτίων, σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοια, για την προστασία των βάθρων των γεφυρών καθώς και των πρανών/αναχωμάτων.
 
  

Σχετικά Άρθρα