Αρχική Κοινωνικά Δήμος Βισαλτιας : Καθιέρωση χρήσης ιδιαίτερου Δηλωτικού Σήματος

Δήμος Βισαλτιας : Καθιέρωση χρήσης ιδιαίτερου Δηλωτικού Σήματος

από ttt

Τη χρήση του ασημένιου οχτάδραχμου του αρχαίου βασιλείου της Βισαλτίας ως
ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Βισαλτίας, ενέκρινε το δημοπτικο συμβούλιο .Σύμφωνα με την απόφαση

 

 Το ανωτέρω δηλωτικό σήμα (Λογότυπο) θα χρησιμοποιείται γενικότερα ως
διακριτικό γνώρισμα του Δήμου Βισαλτίας (σε έγγραφα ,αποφάσεις , ενημερωτικά
κ.λ.π.) 

Η  απόφαση να κοινοποιηθεί στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών του
Υπουργείου Εσωτερικών και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

 
  

Σχετικά Άρθρα