Αρχική Αθλητικά Δήμος Σιντικής Οικονομικη ενίσχυση των αθλητικων σωματείων

Δήμος Σιντικής Οικονομικη ενίσχυση των αθλητικων σωματείων

από ttt

O Δήμος Σιντικής καλεί όλα τα Αθλητικά Σωματεία, που εδρεύουν στα Διοικητικά όρια του Δήμου, να καταθέσουν έως την Τρίτη 31/05/2022  αίτηση για επιχορήγηση, συνοδευόμενη απαραίτητα με τα εξής δικαιολογητικά:

 

  • Καταστατικό συλλόγου, που θα βεβαιώνει την έδρα εντός του Δήμου. Το καταστατικό χρειάζεται με βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικείου να έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων.
  • Βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης και ενημερότητας από την Περιφέρεια
  • Πρακτικό συγκρότησης τελευταίου Δ.Σ
  • Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος
  • Απολογισμός του Συλλόγου για το προηγούμενο έτος
  • Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ, στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο , εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή.
  • Αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες κάθε φορά πολιτιστικές εκδηλώσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την επιχορήγηση. Οι δαπάνες δεν πρέπει να εξυπηρετούν λειτουργικές δαπάνες αλλά να σχετίζονται με την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του συλλόγου. Για τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα ως αθλητική εκδήλωση λογίζεται και η συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα.

Επισημαίνουμε ότι «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις 3.000€ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 ΒΝ.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν.4305/2014».

Tα Αθλητικά σωματεία, θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη επιχορήγηση στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου και συγκεκριμένα στο τμήμα Πρωτοκόλλου. Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στον Αντιδήμαρχο  Αγροτικής Ανάπτυξης, Ποιότητας Ζωής & Αθλητισμού κ. Λεωνάκη Λεωνίδα (τηλ: 6983849818)

Παρακάτω σας παραθέτουμε την αίτηση προς συμπλήρωση:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 
  

Σχετικά Άρθρα