Αρχική Κοινωνικά Δήμος Νέας Ζίχνης : Με χορηγία του TAP αγορα φορτηγου

Δήμος Νέας Ζίχνης : Με χορηγία του TAP αγορα φορτηγου

από ttt

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών επενδύσεων της εταιρείας « TRANS ADRIATIC PIPELINE AG» με διακριτικό τίτλο « TAG AP» ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» για την κάλυψη των αναγκών του.

 

Συγκεκριμένα, η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει όπως αυτή περιγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της προμήθειας του οχήματος, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

      Παρακαλείσθε να υποβάλλετε την προσφορά σας εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, έως και την Τετάρτη 18/05/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Νέας Ζίχνης, Δ/νση: Νέα Ζίχνη Σερρών, Τ.Κ. 62042.

Συνημμένα:

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 
  

Σχετικά Άρθρα