Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης κυλικείων των ΚΑΠΗ

Δήμος Σερρών : Ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης κυλικείων των ΚΑΠΗ

από ttt

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του

«Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών έχοντας υπόψη προκηρρύσει Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου  μίσθωσης  και εκμετάλλευσης  των παρακάτω  κυλικείων  των  ΚΑΠΗ Σερρών:

 

  1. Α ΚΑΠΗ ΣΕΡΡΩΝ
  2. Β ΚΑΠΗ ΣΕΡΡΩΝ
  3.  ΚΑΠΗ Κ. ΚΑΜΗΛΑΣ

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 18/4/ 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  10.30 π.μ. με επαναληπτικό  (εάν χρειαστεί) στις    26/4/ 2022  ημέρα  Τρίτη   την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής.

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών Βενιζέλου 139, 2ος όροφος.

Πληροφορίες:  στο τηλ.:2321022487 (εσωτ. 1),  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 
  

Σχετικά Άρθρα