Αρχική Οικονομία Δήμος Βισαλτιας : Παραχώρηση χρήσης αγροτεμαχίων των Διανομών των αγροκτήματων ΣΑΑΚ Νιγρίτας και ΣΑΑΚ Αχινου

Δήμος Βισαλτιας : Παραχώρηση χρήσης αγροτεμαχίων των Διανομών των αγροκτήματων ΣΑΑΚ Νιγρίτας και ΣΑΑΚ Αχινου

από ttt

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15 Μαρτίου τρέχοντος έτους στην εφαρμογή «Διαχείριση Ακινήτων ΥΠΑΑΤ-Μίσθωση(Άρθρο 7)», η οποία είναι εγκατεστημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιλογή «Μίσθωση Γης», http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/misthosigis- menu αναρτήθηκαν τα παρακάτω αγροτεμάχια του αγροκτήματος «ΣΑΑΚ Αχινού» του Δήμου Βισαλτίας, προς εκμίσθωση με χαμηλό τίμημα (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4061/2012, όπως ισχύει), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για γεωργική χρήση.

 

α/α ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ΣΤΡ.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
1 ΣΑΑΚ ΑΧΙΝΟΥ 324α 21,20 SER_4208
2 ‘’ ‘’ 22,40 SER_4209
3 ‘’ ‘’ 9,90 SER_4210

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15 Απριλίου 2022. Για την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα.

 

α/α ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ΣΤΡ.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
1 Σ.Α.Α.Κ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ 202 21,10 SER_4193
2 ‘’ ‘’ 24,30 SER_4194

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 12 Aπριλίου 2022. Για την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα.

         
         
       
 
  

Σχετικά Άρθρα