Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει η επιτροπη ποιότητας ζωής

Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει η επιτροπη ποιότητας ζωής

από ttt

5η Τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ΔΕΥΤΕΡΑ 28 Μαρτίου2022 και ώρα 11:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση τοπικού  Σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δήμου Σερρών περιόδου 2021-2025.

 

 
  

Σχετικά Άρθρα