Αρχική Παραπολιτικά Το μέγα σκάνδαλο του ΚΚΕ

Το μέγα σκάνδαλο του ΚΚΕ

από ttt

Τα αδέσποτα εκατομμύρια… σφυρίζουν στο κόμμα «του λαού», αυτό δηλώνει ό,τι του καπνίσει και το πρόστιμο που του επιβάλλεται είναι ανέκδοτο

 

  • Από τον Παναγιώτη Λιάκο

Οταν σε πιάσουν χωρίς εισιτήριο στο λεωφορείο, θα πληρώσεις πρόστιμο το 60πλάσιο της αξίας του. Δηλαδή, για κάθε εισιτήριο που αποπειράσαι να γλιτώσεις, θα χρεωθείς 60. Το ΚΚΕ κάθε χρόνο πιάνεται στα πράσα από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής για τα οικονομικά των κομμάτων για αδέσποτα εκατομμύρια και του βάζουν πρόστιμο που κυμαίνεται από το 5% έως το 2% της ετήσιας χρηματοδότησής του.

Διαβάζουμε σχετικά στην έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής για τα οικονομικά των κομμάτων για τη χρήση 2018 σχετικά με τις παραβάσεις του ΚΚΕ:

«α. Εσοδα από συνδρομές και εισφορές ύψους 3.208.960,00 ευρώ χωρίς τήρηση προϋποθέσεων ιδιωτικής χρηματοδότησης. β. Διακίνηση δαπανών 265.458,26 ευρώ και εσόδων 239.000 ευρώ εκτός τραπεζικών λογαριασμών. γ. Παράλειψη δημοσιοποίησης των στοιχείων για έσοδα του κόμματος από δωρεές – κληρονομιές, συνολικού ποσού 985.366,01 ευρώ» Οι διατάξεις που παραβιάστηκαν ήταν οι: «Αρθρο 7 παρ. 1.3, σε συνδυασμό με άρθρο 5 παρ. 1, σε συνδυασμό με άρθρο 21 παρ. 2 ιδστ, σε συνδυασμό με άρθρο 24 παρ. 4». Και το πρόστιμο που επιβλήθηκε: «Πρόστιμο 5% της καταβληθείσας τακτικής χρηματοδότησης 2018, ήτοι ποσό 60.463,05 ευρώ».

Στον έλεγχο για τη χρήση 2019 το κράτος ήταν ακόμα πιο σπλαχνικό με τους σταλινικούς συντρόφους. Διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις: «α. Εσοδα από συνδρομές και εισφορές ύψους 3.698.950 ευρώ χωρίς τήρηση των προϋποθέσεων ιδιωτικής χρηματοδότησης. β. Διακίνηση (άνω του προβλεπόμενου ορίου) δαπανών ύψους 16.391,38 ευρώ εκτός τραπεζικών λογαριασμών. γ. Παράλειψη δημοσιοποίησης των στοιχείων για έσοδα του κόμματος από δωρεές – κληρονομιές, συνολικού ποσού 516.423,34 ευρώ».

Παραβιάστηκαν τα άρθρα: «Αρθρο 7 παρ. 1.3, σε συνδυασμό με άρθρο 5 παρ. 1, σε συνδυασμό με άρθρο 21 παρ. 2 ιδστ, σε συνδυασμό με άρθρο 24 παρ. 4».
Και ιδού το πρόστιμο χάδι: «Πρόστιμο 2% της καταβληθείσας τακτικής χρηματοδότησης 2019, ήτοι ποσό 36.277,56 ευρώ».

Ωραία μπίζνα ο κομμουνισμός, βρε παιδί μου. Να μας πει η κυβέρνηση τι ακριβώς «αγοράζει» από το ΚΚΕ επιβάλλοντάς τους πρόστιμα 2% επί της καταβληθείσας τακτικής χρηματοδότησης όταν θα μπορούσε να επιβάλλει έως και 50%. Τι είδους συνεννόηση έχει γίνει με το ΚΚΕ;

 
  

Σχετικά Άρθρα