Αρχική Τεχνολογία Σέρρες : Νέα άδεια αιολικού πάρκου

Σέρρες : Νέα άδεια αιολικού πάρκου

από ttt

Συνεδριάζει την ΠΕΜΠΤΗ 3 Μαρτίου2022 και ώρα 12:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1ο ΘΕΜΑ: : «Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το  έργο έργο  «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας 150 kV , ΑΓΡΑ-ΚΑΒΑΛΑ(τμήμα Υ/Σ Σερρών-Υ/Σ Λητής).

 

2ο ΘΕΜΑ: : «Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το  έργο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας(ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16,8 MW» 

 

 
  

Σχετικά Άρθρα