Αρχική Κοινωνικά ΔΕΥΑΣ :Απάντησεις για το έργο του νέου Αποχετευτικού Δικτύου Κάτω Καμήλας

ΔΕΥΑΣ :Απάντησεις για το έργο του νέου Αποχετευτικού Δικτύου Κάτω Καμήλας

από ttt
Η ΔΕΥΑΣ αποσκοπώντας στην λεπτομερή και με απόλυτη σαφήνεια ενημέρωση των κατοίκων της Κάτω Καμήλας για το έργο του νέου Αποχετευτικού Δικτύου τους απηύθυνε επιστολή, η οποία συμπεριλήφθηκε στον τελευταίο λογαριασμό που εστάλη στις 15 Φεβρουαρίου 2022.
Στην επιστολή παρατίθενται αναλυτικά όλες οι παράμετροι της σημαντικής αυτής παρέμβασης για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Κάτω Καμήλας καθώς και του ζητήματος της οικονομικής συμμετοχής τους για την σύνδεση των ακινήτων με τον κεντρικό αγωγό.
Οι εργασίες του νέου Αποχετευτικού Δικτύου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:
«Το νέο Αποχετευτικό Δίκτυο Κάτω Καμήλας με τη μέθοδο των δικτύων κενού αποτελεί μία σπουδαία παρέμβαση, με τεράστια περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή σημασία.
Η υλοποίηση ενός μεγάλου έργου με προϋπολογισμό 4.118.400,01 ευρώ στην Κοινότητα της Κάτω Καμήλας, υπηρετεί την κεντρική στόχευση της Δημοτικής Αρχής του κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη αλλά και τον ιδρυτικό σκοπό της ΔΕΥΑΣ για ισόρροπη και ολιστική ανάπτυξη του Δήμου Σερρών.
Η συλλογή και η επεξεργασία των αστικών λυμάτων καθίσταται υποχρεωτική με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία (91/271/ΕΟΚ) και η μη συμμόρφωσή με αυτή μπορεί να μας θέσει αντιμέτωπους με πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καταργώντας τους βόθρους αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Κάτω Καμήλας και απαλλάσσονται από το κόστος της εκκένωσης. Δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για να μπορέσουν οι νέοι να παραμείνουν στον τόπο τους απολαμβάνοντας υποδομές εφάμιλλες των αστικών κέντρων.
Δυστυχώς, η νομοθεσία δεν προβλέπει ως επιλέξιμο κόστος και δεν χρηματοδοτεί τη σύνδεση των ακινήτων με τον κεντρικό αγωγό για κοινότητες κάτω των 2.000 κατοίκων, όπως η Κάτω Καμήλα. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό του 1.355.000 και βαρύνει τους δημότες της Κάτω Καμήλας.
Ο Δήμος Σερρών και η ΔΕΥΑΣ θα χρηματοδοτήσουν με 864.000 ευρώ τις μη επιλέξιμες εργασίες μειώνοντας δραστικά το ποσό της ιδίας συμμετοχής των δημοτών της Κάτω Καμήλας.
Το αρχικό κόστος των 2.097 ευρώ ανά υδρόμετρο διαμορφώνεται σε 700 ευρώ. Το ποσό υποδιαιρείται σε 30 μηνιαίες δόσεις των 23,33 ευρώ/μήνα και θα καταβληθεί σε 15 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις τω 46,66 ευρώ, μέσω των λογαριασμών ΔΕΥΑΣ.
Επιπλέον, το Ειδικό Τέλος 80% που προέρχεται από την Κοινότητα Κάτω Καμήλας μεταφέρεται στο σύνολό του για την υλοποίηση του έργου.
Με το νέο αποχετευτικό δίκτυο διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και προστατεύεται το περιβάλλον διαμορφώνοντας συνθήκες ασφαλούς διαβίωσης για τις οικογένειες και τα παιδιά της Κάτω Καμήλας αλλά και αειφορίας για να εκμεταλλεύονται οι κάτοικοι απρόσκοπτα τη γη τους.
Αξίζει να συμβάλουμε σήμερα στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο για τις τωρινές και επόμενες γενιές.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η προθεσμία πληρωμής των λογαριασμών που παραλαμβάνετε παρατείνεται μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022.
Ο Πρόεδρος
της ΔΕΥΑ Σερρών
Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος
Δικηγόρος
 
  

Σχετικά Άρθρα