Αρχική Οικονομία Π.Ε Σερρών : Έλεγχοι σε ζυγούς, πλάστιγγες και αντλίες

Π.Ε Σερρών : Έλεγχοι σε ζυγούς, πλάστιγγες και αντλίες

από ttt

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ανακοινώνεται ότι προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές, ελέγχει αν μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι ζυγοί, πλάστιγγες ή γεφυροπλάστιγγες που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές, είναι νόμιμα.

 

Τα εν λόγω όργανα ζύγισης θεωρούνται νόμιμα όταν:

1.Φέρουν την κατάλληλη επισήμανση

2.Έχουν την απαραίτητη  επισήμανση και

3.Λειτουργούν εντός των κατά το νόμο προβλεπόμενων ορίων σφάλματος.

Για να ενημερωθείτε εκτενώς για το θέμα, δείτε το έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών πατώντας: εδώ

Σχετικά Άρθρα