Αρχική Πολιτική Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων : Με προχειρότητα και αλαζονεία πορεύεται η δημοτική αρχή Χρυσαφη

Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων : Με προχειρότητα και αλαζονεία πορεύεται η δημοτική αρχή Χρυσαφη

από ttt

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ:

«ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΔΙΑΝΥΕΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΡΥΣΑΦΗ»

 

Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή υπέπεσαν σε ένα ακόμη πολιτικό ατόπημα πιο βαρύ αυτή τη φορά .

Ο Δήμαρχος με απόφασή του όρισε τον Οκτώβριο του 2021 Αντιδήμαρχο τον κύριο Δ. Μερετούδη οποίος ήταν συγχρόνως και γραμματέας του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παραπάνω απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει είναι μη νόμιμη, καθώς ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου δεν δύναται να οριστεί αντιδήμαρχος.

Μάλιστα, αυτό το ως άνω ατόπημα του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής ενδεχομένως να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του Δήμου, καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με το άρθρο 226 παρ.1 του Ν. 3852/2010  δύναται αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευτεί ή εκδοθεί.

Ο Δήμαρχος μάλιστα υπέπεσε και σε δεύτερο ατόπημα (λάθος στο λάθος), καθώς προέβη στις 8-1-2022 κατά παράβαση του άρθρου 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 σε ανάκληση της απόφασης ορισμού του Αντιδημάρχου κ.Μερετούδη. Αυτή όμως η ενέργεια του Δημάρχου προσκρούει στην ως άνω διάταξη, καθώς η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μόνο μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου!

Τέλος, στη συνεδρίαση για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών και της εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερρών, ο Δήμαρχος προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις αναφερόμενος σε λάθος χωρίς όμως να αναλάβει τις ευθύνες του, τις οποίες αγόγγυστα επέρριψε στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Σερρών και στους συνεργάτες του (στον Γενικό Γραμματέα και στους ειδικούς συνεργάτες).

Συμπερασματικά, η Δημοτική Αρχή διανύει το τρίτο έτος της θητείας της και λειτουργεί ακόμη με προχειρότητα και αλαζονεία.

Το λιγότερο που έχει να κάνει ο Δήμαρχος είναι να ζητήσει συγνώμη από τις Σερραίες και τους Σερραίους, καθώς η απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων είναι δική του   ευθύνη και δεν αποτελεί υποχρέωση των υπαλλήλων του Δήμου να την συντάξουν και να την ελέγξουν. Όσο για το αν ο «στρατός» των συνεργατών του Δημάρχου έπρεπε να συνδράμει στην σύνταξη και στον έλεγχο της απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων, αυτό αποτελεί μία πραγματικότητα και εκθέτει ανεπανόρθωτα τον Δήμαρχο και την Δημοτική Αρχή.

Μετά τα παραπάνω, η Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων, ως παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ώριμη και υπεύθυνη σκέψη δεν θα προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, διότι μια τέτοια κίνηση τιμωρεί τον Δήμο και τους Δημότες και όχι το ατόπημα του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής.

Εμάς, μας ενδιαφέρει πρωτίστως το καλό του Δήμου και των Δημοτών.

Αφήνουμε στην κρίση του Σερραϊκού λαού να αξιολογήσει τα συνεχή ατοπήματά του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής!

 

                        Οι δημοτικοί σύμβουλοι

           της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων

                                                                                                         

Γκότσης Ηλίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Χράπας Παντελής

Δούκας Γεώργιος

Γαλάνης Στέργιος

 

 
  

Σχετικά Άρθρα