Αρχική Ψυχαγωγία Π.Ε Σερρών : Σχεδιο Δράσης με τίτλο “ Ανάπτυξη του Ιστορικού τουρισμού ¨¨

Π.Ε Σερρών : Σχεδιο Δράσης με τίτλο “ Ανάπτυξη του Ιστορικού τουρισμού ¨¨

από ttt
Ομάδα Τοπικής Δράσης του Τοπικού Προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών ανακοινώνει
Την έγκριση (4983 / 16-12-2021, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020) του Διατοπικού Σχεδίου Δράσης με τίτλο “ Ανάπτυξη του Ιστορικού τουρισμού – “Η μάχη των οχυρών”” που υλοποιείται με Συντονιστή Εταίρο την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δράμας,στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.3 – Διατοπική & Διακρατική Συνεργασία
Η Διατοπική Συνεργασία με τίτλο «Ανάπτυξη του Ιστορικού τουρισμού – “Η μάχη των οχυρών”» έχει ως αντικείμενο την διασύνδεση τοπικών Φορέων για την ανάδειξη εμβληματικών οχυρωματικών έργων της «Γραμμή Μεταξά» και την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και των ιστορικών στοιχείων που συνδέονται με αυτά με σκοπό την ενδυνάμωση της τοπικής ταυτότητας των συνεργαζόμενων περιοχών και την σύνδεσή τους με το τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν των περιοχών αυτών.
Βασικό στόχος της συνεργασίας αποτελεί η ανάδειξη της ιστορικής αξίας των εμβληματικών αυτών οχυρωματικών υποδομών οχυρών ως συγκριτικό πλεονέκτημα για την τουριστική ανάπτυξη και η διατήρηση της ιστορική μνήμης και της ανάδειξη της ενότητας και συμφιλίωσης των λαών μέσα από τη συμμετοχή ομάδων και φορέων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης
Προγράμματος LEADER
Παναγιώτης Σπυρόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης Σερρών
 
  

Σχετικά Άρθρα