Αρχική Πολιτική Μόνο με σύμφωνη γνώμη Δημάρχου οι μετακινήσεις κατά παρέκκλιση της Κινητικότητας

Μόνο με σύμφωνη γνώμη Δημάρχου οι μετακινήσεις κατά παρέκκλιση της Κινητικότητας

από an

Στη μερική ικανοποίηση ενός παγίου αιτήματος της ΚΕΔΕ προχωρά η Κυβέρνηση με το άρθρο 35 του Νομοσχεδίου – “σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών , που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Πλέον η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου από όπου θέλει να φύγει ο Υπάλληλος, καθίσταται υποχρεωτικό προαπαιτούμενο για κάθε απόσπαση ή μετάταξη τακτικού υπαλλήλου ΟΤΑ Α΄ βαθμού που διενεργείται κατά παρέκκλιση των Κύκλων Κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Διατηρούνται μόνο δύο εξαιρέσεις. Οι αποσπάσεις και μετατάξεις για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας σύμφωνα με την παρ.5 του αρ.7 του ν.4440/2016, καθώς και για λόγους συνυπηρέτησης. Υπογραμμίζουμε ότι το νέο άρθρο θα εφαρμοστεί και για τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του νέου Νόμου αποσπάσεις ή μετατάξεις Υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ βαθμού που διενεργούνται κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Η Κυβέρνηση στην Έκθεση που συνοδεύει το Νομοσχέδιο υποστηρίζει ότι «με την προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ Α’ βαθμού». Υπενθυμίζεται ότι Δήμαρχοι είχαν εκφράσει συχνά την αγανάκτησή τους, όταν έβλεπαν αιφνιδίως να τους κοινοποιούνται Αποφάσεις αποσπάσεων / μετατάξεων Υπαλλήλων των Δήμων, με τα λεγόμενα “παραθυράκια” της Κινητικότητας.

Διαχρονικά, όμως, αίτημα των Αιρετών είναι να εισαχθεί η προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης τους, όχι μόνο στις παρεκκλίσεις της Κινητικότητας, αλλά και στο ίδιο το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, όπου μέχρι στιγμής έχει εισαχθεί μόνο για Δημοτικούς Υπαλλήλους συγκεκριμένων Υπηρεσιών. Το Νομοσχέδιο δηλαδή, μόνο μερικώς τους ικανοποιεί. Γεννάται πάντως το ερώτημα πόσο αποτελεσματικά μπορεί να είναι όλα αυτά τα αιφνιδιαστικά νομοθετικά μπαλώματα της Κυβέρνησης, τη στιγμή που η ουσία του προβλήματος παραμένει.

Και η ουσία δεν είναι άλλη από το μείζον πρόβλημα της υποστελέχωσης, που μόνο με μόνιμες προσλήψεις βάσει των ρεαλιστικών αναγκών των Δήμων μπορεί να επιλυθεί. Όσο και να “αλυσοδέσεις” έναν Υπάλληλο που δεν αντέχει το εργασιακό του περιβάλλον και λαχταρά να εργαστεί αλλού, η εύρυθμη λειτουργία μιας υποστελεχωμένης Υπηρεσίας θα παραμένει σε αδιέξοδο.

 
  

Σχετικά Άρθρα