Αρχική Πολιτική Κώστας Καραμανλής : Ακούμε τις ανησυχίες της αγοράς

Κώστας Καραμανλής : Ακούμε τις ανησυχίες της αγοράς

από ttt

Εκδόθηκε η Απόφαση, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, για τον καθορισμό

 

των συντελεστών αναθεώρησης της τιμής των υλικών. Πλέον, αντιμετωπίζεται το φαινόμενο των υπερβολικών αυξήσεων που έχει δημιουργηθεί ως απότοκο της πανδημίας και παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι συντελεστές αναθεώρησης έχουν αναφορά σε όλο το εύρος των κατηγοριών δημοσίων έργων (περίπου 500), στις οποίες περιλαμβάνονται υλικά, των οποίων η υπερβολική αύξηση στην τιμή είναι  διαπιστωμένη για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2021, και συγκεκριμένα για τα υλικά χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό, άσφαλτο, ξυλεία, PVC και πολυαιθυλένιο και καταλαμβάνει όλα τα εν εξελίξει έργα.
Επιπλέον, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο,  η ίδρυση της Εταιρείας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών όπου προβλέπεται και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Θεσπίζεται, πλέον, μια οριζόντια διαδικασία παρακολούθησης των αυξομειώσεων των τιμών υλικών, καθώς και της τιμολόγησης των εργασιών των τεχνικών έργων, όπου θα διασφαλίζει τον ανταγωνισμό στον κατασκευαστικό κλάδο από στρεβλώσεις της αγοράς.

Μέσω της νέας διαδικασίας που υπάρχει στο νόμο Ν.4782/21, για τις δημόσιες συμβάσεις, στόχος είναι να αποτυπώνονται με ρεαλιστικό τρόπο στις τιμές των εργασιών των δημοσίων έργων, οι τρέχουσες τιμές της αγοράς και έτσι,  να διαμορφώνονται με βάση τα όσα ισχύουν στην αγορά σε πραγματικό χρόνο. 

Δήλωση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή

«Αποδεικνύουμε για ακόμα μία φορά ότι έχουμε πάντα ανοιχτά τα αυτιά μας στην αγορά και ακούμε τις ανησυχίες της, προσπαθώντας να δίνουμε άμεσες λύσεις που να επιτρέπουν την ολοκλήρωση των έργων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Δεν αντιμετωπίζουμε μόνο το φαινόμενο των υπερβολικών αυξήσεων, αλλά δρομολογούμε και μία μεσομακροπρόθεσμη λύση. Προχωράμε στην ίδρυση της Εταιρείας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών με τη συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα και με αυτό τον τρόπο δίνουμε λύση οριστικά σε ένα  φλέγον ζήτημα του κατασκευαστικού κλάδου».

Εκδόθηκε η Απόφαση, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, για τον καθορισμό

των συντελεστών αναθεώρησης της τιμής των υλικών. Πλέον, αντιμετωπίζεται το φαινόμενο των υπερβολικών αυξήσεων που έχει δημιουργηθεί ως απότοκο της πανδημίας και παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι συντελεστές αναθεώρησης έχουν αναφορά σε όλο το εύρος των κατηγοριών δημοσίων έργων (περίπου 500), στις οποίες περιλαμβάνονται υλικά, των οποίων η υπερβολική αύξηση στην τιμή είναι  διαπιστωμένη για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2021, και συγκεκριμένα για τα υλικά χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό, άσφαλτο, ξυλεία, PVC και πολυαιθυλένιο και καταλαμβάνει όλα τα εν εξελίξει έργα.
Επιπλέον, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο,  η ίδρυση της Εταιρείας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών όπου προβλέπεται και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Θεσπίζεται, πλέον, μια οριζόντια διαδικασία παρακολούθησης των αυξομειώσεων των τιμών υλικών, καθώς και της τιμολόγησης των εργασιών των τεχνικών έργων, όπου θα διασφαλίζει τον ανταγωνισμό στον κατασκευαστικό κλάδο από στρεβλώσεις της αγοράς.

Μέσω της νέας διαδικασίας που υπάρχει στο νόμο Ν.4782/21, για τις δημόσιες συμβάσεις, στόχος είναι να αποτυπώνονται με ρεαλιστικό τρόπο στις τιμές των εργασιών των δημοσίων έργων, οι τρέχουσες τιμές της αγοράς και έτσι,  να διαμορφώνονται με βάση τα όσα ισχύουν στην αγορά σε πραγματικό χρόνο.

 
  

Σχετικά Άρθρα