Αρχική Κοινωνικά Δήμος Βισαλτίας : Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ

Δήμος Βισαλτίας : Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ

από ttt

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρακάτω Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας, 21ης Φεβρουαρίου 4, Τ.Κ. 62200 Νιγρίτα, απευθύνοντάς την στα γραφεία της διοίκησης υπόψιν κας Γούσιου Ελένης και κας Τσιχαράπη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23220 22306 & 23220 22214).

ΕΔΩ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
  

Σχετικά Άρθρα