Αρχική Εθνικά Θέματα Καταστροφή πυρομαχικών στο Πεδίο Βολής Μελενικιτσίου από 11/2021 εως1/2022

Καταστροφή πυρομαχικών στο Πεδίο Βολής Μελενικιτσίου από 11/2021 εως1/2022

από ttt

Από το 10ο Σύνταγμα Πεζικού ανακοινώνεται ότι κάθε Δευτέρα – Τρίτη Τετάρτη και συγκεκριμένα από ώρα 09.00 έως 12.00 κατά του μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022 θα πραγματοποιείται καταστροφή πυρομαχικών στην περιοχή του Πεδίου Βολής Μελινικιτσίου.

Επικίνδυνη περιοχή θεωρείται αυτή που περικλείεται από τα σημεία:

α. Υψ. Αδράχτι

β. Υψ. Λόφος

γ. Υψ. Αετοφωλιά

δ. Υψ. Πύργος

ε. Υψ. Προφήτης Υλίας

στ. Περιοχή Στένωμα ΒΑ χωρ. Μελινικιτσίου

ζ. Περιοχή Ποτίστρα ΒΑ χωρ. Μελενικιτσίου

Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμων, χοιροτροφών και ζώων κατά στις παραπάνω ώρες για αποφυγή ατυχημάτων. Πυρομαχικά που τυχόν βρεθούν, να μην μετακινηθούν και να ειδοποιείται η πλησιέστερη Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή.

Σχετικά Άρθρα