Αρχική Πολιτική Δήμος Σερρών : Με εφτά ( 7 ) θέματα στην Η.Δ συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Δήμος Σερρών : Με εφτά ( 7 ) θέματα στην Η.Δ συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

από ttt

Συνεδριάζει την Δευτέρα στις 29 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX  το δημοτικό συμβούλιο Σερρών  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ   1ο:    Τροποποίηση της αριθ. 665/2012 Κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ¨Τροποποίησης Κανονισμού δράσεων, χρήσης πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων¨.                                                                                                                                     

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.   

 

ΘΕΜΑ   2ο:    Διατύπωση γνώμης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας Επαγγελματικής Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2022-2023.                                                                                                                                      

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σιαμάγκας Δ.

 

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση χώρων 5ου Γυμνασίου Σερρών για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας διαγωνισμού ESB EUROPALSO στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2021.                                                                                                                                      

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σιαμάγκας Δ.

 

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής προστασίας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ. 

 

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση αναπροσαρμογής μισθωμάτων για το έτος 2022 σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή.    

                        Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ   6ο:    Λήψη απόφασης περί διαγραφής δημοτικού ακινήτου στο Ο.Π. 460 (ΚΑΕΚ 4412123242124).     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ  7ο:     Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2021 και ένταξη της μελέτης με τίτλο: ¨Επείγουσες εργασίες συντήρησης και προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση φθορών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Νυχτοπάτης Γ.

 

 

 

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

 

 

 
  

Σχετικά Άρθρα