Αρχική Κοινωνικά Καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών για συμμετοχή τους στη «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης»

Καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών για συμμετοχή τους στη «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης»

από ttt
Καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών για συμμετοχή τους στη «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης» ξεκινά το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της ομάδας έργου που έχει συστήσει για τον διϋπουργικό συντονισμό και τη διαβούλευση με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Μάλιστα, για αυτό το λόγο έχει στηθεί ψηφιακή πλατφόρμα από το Υπουργείο Εξωτερικών: futureu.gov.gr. 

Η προσπάθεια για τη «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις ιδέες τους οι Ευρωπαίοι πολίτες, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση τη δέσμευση που έχουν αναλάβει, θα δώσουν συνέχεια στις ιδέες και τις απόψεις που θα διατυπωθούν. Η Διάσκεψη αναμένεται μέχρι την άνοιξη του 2022 να καταλήξει σε συμπεράσματα και να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

Στη Διάσκεψη μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, που σέβονται τις αξίες που ορίζονται από τον Χάρτη Αρχών (https://futureu.europa.eu/pages/charter), αλλά και οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, όπως επίσης η κοινωνία των πολιτών και άλλες οργανώσεις, που επιθυμούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις και να συνεισφέρουν ιδέες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης» πατήστε εδώ:

 

Σχετικά Άρθρα