Αρχική Οικονομία Δήμος Ηράκλειας : 107.000 ευρω για την σύνταξη μελέτης για την επαναχρήση του Δ.Σ Χρυσοχωράφων

Δήμος Ηράκλειας : 107.000 ευρω για την σύνταξη μελέτης για την επαναχρήση του Δ.Σ Χρυσοχωράφων

από ttt

Η οικονομική επιτροπή του δήμου Ηράκλειας Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής Δημιουργικής Επανάχρησης Δημοτικού Σχολείου Χρυσοχωράφων».
 Αναθέτει την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής Δημιουργικής Επανάχρησης Δημοτικού Σχολείου Χρυσοχωράφων» στην εταιρεία,,,,,,,,,, 86.250,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
(106.950,00€ με Φ.Π.Α.)

 

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
  

Σχετικά Άρθρα