Αρχική Πολιτική Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Κι άλλη Εγκύκλιος από το Υπ. Εσωτερικών

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Κι άλλη Εγκύκλιος από το Υπ. Εσωτερικών

από an

Στην έκδοση κι άλλων εφαρμοστικών οδηγιών όσον αφορά την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών την Πέμπτη 26 Αυγούστου, με την 58η εξ. επείγουσα κορωνο-Εγκύκλιο.
Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο θέμα είχε δώσει οδηγίες τη Δευτέρα 23 Αυγούστου με την 57η Εγκύκλιο , αλλά και προηγουμένως στις 16 Αυγούστου με την 56η Εγκύκλιο .

Αυτή τη φορά λοιπόν, δίνει οδηγίες στις Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων και δομών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του αρ.206 του ν.4820/2021 , σχετικά με την υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο “Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα”, προκειμένου, όπως αναφέρει, «να διευκολυνθούν οι Υπηρεσίες στην τήρηση των απαιτούμενων στοιχείων και να είναι δυνατή η παρακολούθηση εφαρμογής των προβλεπόμενων στις ως άνω διατάξεις μέτρων».

Οι ενέργειες διακρίνονται στις εξής Ενότητες:

1) Ορισμός Υπαλλήλων ως υπόχρεων εμβολιασμού.

– α) μαζική εισαγωγή όλων των Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσωπικού ως υπόχρεων για εμβολιασμό,

– β) εισαγωγή ενός ή περισσότερων μεμονωμένων Υπαλλήλων

2) Διαγραφή Υπαλλήλων ως υπόχρεων εμβολιασμού.

3) Υποβολή αίτησης στην Επιτροπή για απαλλαγή από την υποχρέωση εμβολιασμού.

4) Απαλλαγή Υπαλλήλων από την υποχρέωση εμβολιασμού με Απόφαση της Επιτροπής.

5) Υπόχρεος σε εμβολιασμό με Απόφαση Επιτροπής.

6) Αλλαγή τιμών σε ήδη καταχωρημένους Υπαλλήλους.

7) Εξαγωγή καταλόγου Υπαλλήλων υπόχρεων σε εμβολιασμό.
Αναλυτικά, στο πλήρες κείμενο της αριθμ. 58ης , ΔΙΔΑΔ/Φ.69/178/οικ.16663/26.8.2021, Εγκυκλίου.

 
  

Σχετικά Άρθρα