Αρχική Ιατρικά ΚΕΔΗΣ Σερρών : Αναστολη εργασίας για εργαζόμενη του βοήθεια στο σπίτι

ΚΕΔΗΣ Σερρών : Αναστολη εργασίας για εργαζόμενη του βοήθεια στο σπίτι

από an

Με απόφαση της προέδρου της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου Σερρών κ Χρυσάνθη Παλάζη επιβλήθηκε σε υπάλληλο του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς

λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων της, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν θα της καταβάλλονται αποδοχές. Η ως άνω απόφαση έχει ισχύ από 19/08/2021.

 
  

Σχετικά Άρθρα