Αρχική Πολιτική ΕΑΚΠ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ:« Δικαίωμα αίτησης μονιμοποίησης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που απέκτησαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις μετά το 2017 »

ΕΑΚΠ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ:« Δικαίωμα αίτησης μονιμοποίησης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που απέκτησαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις μετά το 2017 »

από an

Κύριε Υπουργέ,

Με το 48902 οικ. Φ.300.2  έγγραφο του το Α.Π.Σ, καλεί τους Π.Π.Υ να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους.

Επί της ουσίας δίνεται το δικαίωμα σε όσους Π.Π.Υ έχουν ανανεώσει τη θητεία τους το 2017, εάν το επιθυμούν, να την ανανεώσουν εκ νέου.

Όμως, δεν δίνεται το δικαίωμα σε όσους Π.Π.Υ. απέκτησαν απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( Λύκειο ), μετά την πρόσληψη τους το 2012 κι εξακολουθούν να πληρούν την προϋπόθεση της ηλικίας ( 40 ετών ), να ζητήσουν την ένταξη τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εργασιακή τους ανέλιξη.

Επισημαίνουμε πως, την αντίστοιχη περίοδο με τη σημερινή ( 19/10/2018 ), η τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη, απαντώντας σε ερωτήσεις στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου    ( 7017/4/22318-γ προς ΣΥ.ΡΙΖ.Α και 7017/4/22388-γ προς Κ.Κ.Ε ) δήλωνε πως:

« Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μελετά το εν λόγω ζήτημα προκειμένου να προσδιορίσει τις διαθέσιμες εναλλακτικές και να προσδιορίσει την πλέον ενδεδειγμένη λύση, με γνώμονα πάντα το κράτος δικαίου, την ισονομία και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος. »

Θεωρούμε πως, από το 2018 μέχρι σήμερα, έχει παρέλθει επαρκής χρόνος, για να δοθεί επιτέλους λύση, που δεν μπορεί να είναι άλλη, από την ένταξη όσων συναδέλφων πληρούν τις προϋποθέσεις ( ηλικία, μόρφωση ) στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

Επιπροσθέτως, επισημαίνουμε για ακόμα μια φορά τις τραγικές ελλείψεις μόνιμου προσωπικού στο Π.Σ., οι οποίες έγιναν πολύ πιο εμφανείς με τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές που βιώσαμε τις τελευταίες 30 ημέρες και εμείς οι πυροσβέστες αλλά και ο λαός μας.

Θεωρούμε ότι η ένταξη των συγκεκριμένων συναδέλφων στο μόνιμο προσωπικό με την πολύχρονη πείρα που έχουν αποκτήσει θα βοηθήσει έστω και στο ελάχιστο το αποδυναμωμένο στελεχικό δυναμικό του Π.Σ.

Υπενθυμίζουμε ότι θέση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών όσον αφορά την λύση του μεγάλου προβλήματος της υποστελέχωσης των υπηρεσιών τους Π.Σ., είναι οι μαζικές προσλήψεις και η άμεση μονιμοποίηση όλων των Π.Π.Υ. και Εποχικών Πυροσβεστών.

Κύριε Υπουργέ

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε να δωθεί το δικαίωμα στους συναδέλφους Π.Π.Υ. που απέκτησαν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θέτει η πολιτεία μετά το 2017, να υποβάλλουν αίτημα για την μονιμοποίησή τους στο Π.Σ.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

 
  

Σχετικά Άρθρα