Αρχική Τοπικά Διευκρινιστικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό για τα είδη καθαριότητας

Διευκρινιστικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό για τα είδη καθαριότητας

από an

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 9186/12-08-2021 διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για 12 μήνες (έτη 2021-2022) για το Δήμο Βισαλτίας και το νομικά του πρόσωπα»

Κατόπιν ερωτήματος οικονομικών φορέων σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται, σας ενημερώνουμε ότι στα αρ. 71 και αρ. 74 είδη της Μελέτης γίνονται δεκτά βιοδιασπώμενα προϊόντα.

 
  

Σχετικά Άρθρα