Αρχική Οικονομία Ανακοίνωση πρόσληψης 14 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Βισαλτίας

Ανακοίνωση πρόσληψης 14 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Βισαλτίας

από an

Ο Δήμος Βισαλτίας ανακοινώνει, με την υπ’ αριθμ. 9227/12-08-2021 (ΑΔΑ:6Α8ΗΩ9Β-5Σ1) ανακοίνωση, την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Βισαλτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 01./2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]Η προθεσμία υποβολής των αιτήσιων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο ανακοίνωσης πατήστε παρακάτω

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης πατήστε παρακάτω

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου πατήστε παρακάτω

 
  

Σχετικά Άρθρα