Αρχική Οικονομία Ανακοίνωση με αριθμ. πρωτ. 9469/11-8-2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση με αριθμ. πρωτ. 9469/11-8-2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

από an

Ο Δήμος Ηράκλειας ανακοινώνει  την πρόσληψη δεκαπέντε (15) καθαριστών-στριών σχολείων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του για το διδακτικό έτος 2021-2022. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] και πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.

Η προθεσμία των αιτήσεων ξεκινάει στις 12/08/2021 και λήγει στις 18/08/2021.

 
  

Σχετικά Άρθρα