Αρχική Οικονομία ΤΡΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ

ΤΡΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ

από an

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-2020 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«MODERNIZATION PROMOTION AND EXPLOITATION OF CAVES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «MY CAVES» ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

1.      Eco guides (Δράση 3.1.3) «Οδηγοί – Ξεναγοί Οικοτουρισμού»

2.      Alter tourism development business (Δράση 3.1.3)

      «Επιχειρηματική Ανάπτυξη Εναλλακτικού Τουρισμού»

3.      Process sales and marketing of local traditional products seminars   

     (Δράση3.1.4)Διαδικασίαπωλήσεων&μάρκετινγκπαραδοσιακώνπροϊόντων»

Συνημμένα Αρχεία:

1.Ανακοίνωση Υλοποίησης Προγράμματος

2.Αίτηση

 
  

Σχετικά Άρθρα