Αρχική Εθνικά Θέματα Οι «κόκκινες γραμμές» της Βουλγαρίας – Οι «κόκκινες γραμμές» των Σκοπίων

Οι «κόκκινες γραμμές» της Βουλγαρίας – Οι «κόκκινες γραμμές» των Σκοπίων

από an

Δύο ανακοινώσεις με «κόκκινες γραμμές» κυκλοφόρησαν στη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία.

 Στα Σκόπια, το κόμμα της κύριας αντιπολίτευσης VMRO-DPMNE προτείνει στο κοινοβούλιο να υιοθετήσει τη θέση του για τη χώρα σε συνομιλίες με τη Βουλγαρία, ενώ στη Σόφια, μια επιτροπή πρωτοβουλίας ιστορικών και δημόσιων προσώπων ζητάει τα βουλγαρικά κόμματα να υπογράψουν μια δήλωση με όρους προς τα Σκόπια.

Η πρωτοβουλία VMRO-DPMNE αντιμετωπίστηκε με την υποστήριξη των περισσότερων κομμάτων και είναι πιθανό να περάσει από το κοινοβούλιο στη Βόρεια Μακεδονία.

Η ανακοίνωση της επιτροπής πρωτοβουλίας στη Βουλγαρία, με επικεφαλής τον ακαδημαϊκό  Γκεόργκι Μάρκοφ, είχε ήδη υποστηριχθεί από τους λεγόμενους  «Πατριώτες» δηλαδή από το VMRO, καθώς και από το BSP.

Και τα δύο έγγραφα στοχεύουν να «παγιώσουν» τις σταθερές θέσεις της Σόφιας και των Σκοπίων στις διαπραγματεύσεις και να αποτρέψουν συμβιβασμούς.

Τέτοια συμπεριφορά είναι πολύ δημοφιλής και στις δύο πλευρές των συνόρων και ουσιαστικά «μεγεθύνει» το αδιέξοδο της διαπραγματευτικής διαδικασίας και καθιστά δύσκολη τη ρύθμιση των διμερών σχέσεων.

 

Οι «Κόκκινες Γραμμές» της Βουλγαρίας

 

1.Η Βουλγαρία πρέπει να λάβει σαφείς νομικές εγγυήσεις ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβε ή πρόκειται να αναλάβει η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας θα τηρηθούν με καλή πίστη. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να ενσωματωθούν στο διαπραγματευτικό πλαίσιο.

 2.Η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας θα αποσύρει επιτέλους τυχόν αξιώσεις μειοψηφίας κατά της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σύμφωνα με τη ρήτρα για μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Βουλγαρίας από το άρθρο 11, παράγραφος 5 της συμφωνίας γειτονίας του 2017

 

3.Η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας αποκλείει κάθε δυνατότητα εδαφικών αξιώσεων κατά της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Ειδικότερα, τα Σκόπια θα πρέπει να επιβεβαιώσουν στον ΟΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 3 στη Συνθήκη του 2017 ότι το σύντομο και μακρύ όνομα της χώρας τους αναφέρεται μόνο στην πολιτική οντότητα “Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” και όχι στη γεωγραφική περιοχή της Βόρειας Μακεδονίας, μέρος της οποίας βρίσκεται εντός των κυρίαρχων συνόρων της Δημοκρατίας της Βουλγαρία.

4. Η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας να ενεργοποιήσει μια διαδικασία αποκατάστασης των θυμάτων του γιουγκοσλαβικού κομμουνισμού, καταπιέστηκε στην επικράτειά της λόγω της αυτοσυνείδησής τους στη Βουλγαρία.

5.Η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας να προσαρμόσει το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών της προκειμένου να αντανακλά αντικειμενικά την κοινή μας ιστορία και να εξαλείψει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που ενσταλάζει το μίσος προς τη Βουλγαρία. Αυτή η απαίτηση είναι ο πυρήνας του Προοιμίου και του Άρθρου 8, παρ. 3 και άρθρο 11, παρ. 6 της συμφωνίας γειτονίας.

 

Οι «Κόκκινες Γραμμές» της Βόρειας Μακεδονίας

 

Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να διεξάγονται σε ισότιμη και κύρια βάση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, χωρίς όρους και από τις δύο πλευρές και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του μακεδονικού λαού. Να σεβαστεί ανεπιφύλακτα τη γνώση των μακεδονικών κοινωνικών επιστημών, ανθρωπιστικών και πολιτιστικών επιστημών σε σχέση με τον αυτόχθονο (σλαβικό)μακεδονικό λαό και την ιστορική, γλωσσική και θρησκευτική του συνέχεια.

Να σεβαστεί τη γνώση, τα καθιερωμένα γεγονότα, τις αποδεκτές θεωρίες και τις εμπειρικές μελέτες του σύγχρονου κόσμου των Σλαβικών μελετών, της γλωσσολογίας, ιστοριογραφίας και διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τα οποία: -Η μακεδονική γλώσσα και οι διάλεκτοι της έχουν την εδαφική και χρονική τους συνέχεια.

 

– Η  (σλαβική) μακεδονική ταυτότητα αντλεί τη νομιμότητά της από αιώνες παραδόσεων, έθιμα, συλλογική μνήμη, νοοτροπία, γλώσσα, αρθρωτή συνειδητοποίηση της εθνοπολιτισμικής μοναδικότητας, συλλογική συνέχεια, σεβασμό των παραδοσιακών θρησκευτικών θεσμών και την αφήγηση ότι ανήκουν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική και ιστορική περιοχή.

– Η κοινή χρήση για τη μνήμη των βαλκανικών και μεσογειακών εδαφών προϋποθέτουν μια περιεκτική στάση, όχι μια αποκλειστική ιδιοκτησία της ιστορίας και των παραδόσεων, προϋποθέτουν την πνευματική ελευθερία, όχι την υποδούλωση σε αναχρονιστικά ιστορικά στερεότυπα και αυταπάτες της πολιτιστικής και ιστορικής ηγεμονίας.

– Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να συνεχιστεί με πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού για τις προσπάθειές μας να ανταποκριθούμε στα κριτήρια, λέει το προτεινόμενο κείμενο του ψηφίσματος.

– Εφαρμογή των θετικών και γενικά αποδεκτών διεθνών συμβάσεων και δηλώσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες

Να σεβαστούν άνευ όρων τη βούληση του μακεδονικού λαού, την εθνική και πνευματική τους μοναδικότητα

Το Κοινοβούλιο υποχρεώνει και κατευθύνει την κυβέρνηση, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εξωτερική πολιτική και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, να ενεργούν εντός των θέσεων που καθορίζονται στο παρόν ψήφισμα .

 BGNES, Mediapool.bg

 https://www.echedoros-a.gr

 
  

Σχετικά Άρθρα