Αρχική Τοπικά Ανακοίνωση Δήμου Σιντικής για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων.

Ανακοίνωση Δήμου Σιντικής για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων.

από an

Αγαπητοί Δημότες Σιντικής

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 μία εκ των αρμοδιοτήτων των Δήμων είναι η μέριμνα για τη τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός αστικού ιστού και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Πυροσβεστική Διάταξη (Αριθ. 4/2012 – ΦΕΚ 1346/25.04.2012 τεύχος Β’) και καθώς διανύουμε την αντιπυρική περίοδο, η οποία ξεκίνησε την 1η Μαΐου και λήγει την 31η Οκτωβρίου, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών για την αποτροπή κινδύνου εμπρησμού.

Σε βάρος εκείνων που δε συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του δήμου. Επιπλέον βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων.

Ο Δήμος Σιντικής προσβλέπει σε συνεργασία με τους δημότες του και ευελπιστεί στην τήρηση των προβλεπόμενων διενεργιών.

 
  

Σχετικά Άρθρα