Αρχική Πολιτική Αυτοί είναι οι νέοι Ειδικοί Φρουροί που προσλαμβάνονται στην πανεπιστημιακή αστυνομία (πίνακες)

Αυτοί είναι οι νέοι Ειδικοί Φρουροί που προσλαμβάνονται στην πανεπιστημιακή αστυνομία (πίνακες)

από an

Ανακοινώθηκαν την Πέμπτη οι πίνακες που περιέχουν τα ονόματα των Ειδικών Φρουρών που πληρούν τα προσόντα και προσλαμβάνονται για την πανεπιστημιακή αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψηφίους/ες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία για την οποία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχή.
Η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ. 6000/2/6785-πε΄ από 31-05-2021 προκήρυξης, με Α.Δ.Α.: ΩΗ5Ζ46ΜΤΛΒ-Σ98.
Δείτε τον πίνακα πληρούντων τα προσόντα 
εδώ.

Δείτε τον πίνακα μη πληρούντων τα προσόντα εδώ.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ.

 
  

Σχετικά Άρθρα