Αρχική Εθνικά Θέματα Η Μάχη της Βέτρινας (Νέο Πετρίτσι) 25, 26 και 27 Ιουνίου 1913.

Η Μάχη της Βέτρινας (Νέο Πετρίτσι) 25, 26 και 27 Ιουνίου 1913.

από an
Η Μάχη της Βέτρινας (Νέο Πετρίτσι)
25, 26 και 27 Ιουνίου 1913.
(Η φωτογραφία: Πορεία Ελληνικών τμημάτων προς το Νέο Πετρίτσι (Βέτρινα))
27 Ιουνίου 1913: Ο Αντισυνταγματάρχης Γιώργος Παπαδόπουλος αναφέρει στον Μέραρχο Μανουσογιαννάκη “κατέλαβα τη
Βέτρινα, εκτοπίζοντας τον εχθρό από τις θέσεις που κατείχε σε υψώματα βορείως του χωριού, μέχρι τώρα επτά διαδοχικά. Ο εχθρός υποχωρεί προς το βορρά”…

Μετά από 530 χρόνια, το Νέο Πετρίτσι ήταν ελεύθερο και Ελληνικό
Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που στέκονται και εξωτερικοί χώροι
 
  

Σχετικά Άρθρα