Αρχική Τοπικά ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ:Έκδοση αποτελεσμάτων της αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 ανακοίνωσης για την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ:Έκδοση αποτελεσμάτων της αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 ανακοίνωσης για την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών.

από an

Ο δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ2/2021 ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ κατηγορίας και κάρτας ψηφιακού ταχογράφου και δεκατριών (13) ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών –τριων καθαριότητας εξωτερικών χώρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 101 πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 101  πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 102 πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 102  πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων με κωδ. 102  πατήστε εδώ,

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από  17/06/2021 μέχρι 28/06/2021.

 
  

Σχετικά Άρθρα