Αρχική Τοπικά Επιτέλους! Με σφραγίδα Κώστα Καραμανλή!

Επιτέλους! Με σφραγίδα Κώστα Καραμανλή!

από user1

Γράφει ο Ι. Χατζόπουλος: “Χρειάστηκαν περισσότερα από 25 χρόνια αγώνων, διεκδικήσεων, παρακλήσεων και πολιτικών παρεμβάσεων, για να γίνει πραγματικότητα το όραμα ενός νέου σύγχρονου νοσοκομείου, όπως το σημερινό, που υλοποιήθηκε τελικά το 2003, σε οικόπεδο 130 στρεμμάτων, 3 χλμ από την πόλη των Σερρών με την παρατήρηση ότι στο Παλαιό Νοσοκομείο παραμένει ακόμα η Ψυχιατρική Κλινική”. Αυτά αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του το Νοσοκομείο Σερρών στην κατηγορία ιστορικά στοιχεία.

Σήμερα ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και των εκάστοτε διοικήσεων του Γ.Ν. Σερρών ξεκινάει μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, καθώς το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης της 289ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου / ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ ήταν η έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών» με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο ΠΔΕ 2021 ΣΕ09150003 και προϋπολογισμό 1.800.000,00 €.

Μέσα σε λίγους μόνο μήνες προχωράνε βασικά θέματα υποδομών που χρόνιζαν .

Για την ιστορία ήταν ένα από τα πρώτα θέματα που έθεσε με υπόμνημα του ο Διοικητής του Νοσοκομείου Σερρών κ. Νίκος Φαρμάκης τον Φεβρουάριο του 2020 στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, με δεδομένο ότι ήταν θέμα βασικής κτιριακής υποδομής στην ΠΕ Σερρών που χρόνιζε .

Άμεσα μας ζητήθηκε από τον Υπουργό να εξεταστεί η δυνατότητα μελετητικής ωρίμανσης από υπηρεσίες του Υπουργείου ώστε να μην υπάρξει οικονομική επιβάρυνση , αξιοποιώντας το αξιόλογο δυναμικό των τεχνικών υπηρεσιών του δημοσίων.
Τον Ιούνιο 2020 κατά την επίσκεψη της διοίκησης της ΚΤΥΠ ΑΕ στις Σέρρες αποφασίστηκε παρουσία του Υπουργού και του Διοικητή η πλήρης ανάληψη των μελετών από τους μηχανικούς της ΚΤΥΠ ΑΕ και η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης εφόσον εξασφαλιστούν πρώτα όλες οι αδειοδοτήσεις.

Το αποτέλεσμα της μεθοδικής δουλειάς υπό την αυστηρή καθοδήγηση του Υπουργού είναι το επιθυμητό σημερινό αποτέλεσμα που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτηση του έργου με εξασφαλισμένη πάντα χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όπως επιβάλει και η φιλοσοφία του Υπουργού.

Για τη δημοπράτηση του έργου απαιτήθηκε η εκπόνηση της μελέτης (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ) και των τευχών δημοπράτησης σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, τα οποία συντάχθηκαν πλήρως από μηχανικούς της ΚΤΥΠ , υποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Υποδομώ και Μεταφορών , υπό την καθοδήγηση της διοίκησης της .
Στο τεχνικό κομμάτι μπορώ να αναφέρω ότι κατά τη σύνταξη της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων περί των θεραπευτικών μεθόδων έγιναν ήσσονος σημασίας εσωτερικές διαρρυθμίσεις.
Το νέο κτίριο δυναμικότητας 18 κλινών (8 δίκλινοι και 2 μονόκλινοι θάλαμοι) και ενός δωματίου περιορισμού, θα λειτουργεί υποστηριζόμενο από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, (Διοίκηση, μαγειρεία, πλυντήρια κλπ) μέσω διακτιριακού διαδρόμου ενώ θα έχει ανεξάρτητη είσοδο από τη Ν.Α. πλευρά του.
Η χωροθέτηση του νέου κτιρίου έγινε στην Ανατολική πλευρά του Νοσοκομείου, βάσει επί τόπου έρευνας της Τεχνικής Υπηρεσίας και της ΚΤΥΠ Α.Ε., το δε κτιριολογικό πρόγραμμα των λειτουργιών της, έγινε βάσει του εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος για την «Κατασκευή Ολοκληρωμένου Ψ.Τ. Ενηλίκων» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
Το νέο κτίριο θα είναι συνεπίπεδο της στάθμης -1 και θα συνδεθεί με το υπάρχον Νοσοκομειακό συγκρότημα και συγκεκριμένα με την μονάδα Τεχνητού Νεφρού μέσω διακτιριακού διαδρόμου. Η επισκεψιμότητα του δώματος του νέου κτιρίου θα γίνεται μέσω της Παθολογικής Μονάδας από το επίπεδο του Ισογείου (στ. +0,00) με την κατάργηση του παραθύρου και ταυτόχρονα την διάνοιξη εξωτερικής μονόφυλλης θύρας.
Το κτίριο οργανώνεται γύρω από ένα αίθριο. Η κεντρική είσοδος του τμήματος τοποθετείται στην Ν.Α. πλευρά, ενώ η αυλή των ασθενών, τοποθετείται στο άκρο της Β.Α. πλευράς του κτιρίου και εκτείνεται μέχρι τον υφιστάμενο εσωτερικό περιμετρικό δρόμο. Η πτέρυγα γίνεται αντιληπτή ως ένας τετράγωνος όγκος και επενδύεται με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με επίχρισμα.
Δημιουργούνται μικρά καθιστικά στο αίθριο του νέου κτιρίου και στις περιοχές της αυλής των ασθενών, καθώς και κοντά στην ανεξάρτητη είσοδο του τμήματος .
Ο Περιβάλλων Χώρος του Ψυχιατρικού Τμήματος, εντάσσεται στη συνολική διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων του Νοσοκομείου. Διαμορφώθηκαν αντίστοιχα οι χώροι εσωτερικής κυκλοφορίας οχημάτων, πεζόδρομοι προσπέλασης, κεκλιμένα επίπεδα για ΑΜΕΑ και χώροι πρασίνου. Θα είναι εξοπλισμένος με καλάθια απορριμμάτων και καθιστικά σε διάφορες θέσεις.
Στον χώρο στάθμευσης προβλέπονται τέσσερεις επιπλέον θέσεις για αυτοκίνητα προσωπικού και επισκεπτών στην Βόρεια πλευρά του κτιρίου διαμορφώνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των πραγματοποιούμενων θέσεων στάθμευσης σε 313.
Η σύνταξη της Στατικής Μελέτης έγινε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (ΕΚΩΣ,ΕΑΚ, ΚΤΣ, ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ 8 κτλ.).
Η επικαιροποίηση των Η/Μ Μελετών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την εναρμόνισή τους στην Αρχιτεκτονική λύση αφορά στις μελέτες ΚΕΝΑΚ, Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Ομβρίων, Ηλεκτρικών (Ισχυρά – Ασθενή), Ενεργητικής Πυροπροστασίας, Αντικεραυνικής Προστασίας, Κλιματισμού, Ιατρικών .
Επισημαίνεται ότι κατά την εκπόνηση της μελέτης υπήρξε άριστη συνεργασία με την διοίκηση του Νοσοκομείου Σερρών ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν βελτιώσεις – τροποποιήσεις των προσχεδίων , ώστε η μελέτη να τύχει της σύμφωνης γνώμης του, καθώς και με το Υπουργείο Υγείας για την αναγκαία επικαιροποίηση του κτιριολογικού προγράμματος.
Ο εκτιμώμενος χρόνος υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης εργασιών ο Νοέμβριος 2021 και χρονοδιάγραμμα εργασιών 18 μήνες.

Το κτίριο του ΟΚΑΝΑ στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου ολοκληρώθηκε άμεσα το 2020 , η προσθήκη κατ’ επέκταση Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών επιτέλους δημοπρατείται το 2021 και συνεχίζουμε με την υλοποίηση των εξασφαλισμένων πλέον πιστώσεων 5.450.000,00 ευρώ για την αναβάθμιση του νοσοκομείου Σερρών μέσω ΕΣΠΑ .

Το “έργο” συνεχίζεται ….

 
  

Σχετικά Άρθρα