Αρχική Πολιτική Λύθηκε πρόβλημα 100 ετών στις Σέρρες από τον Κώστα Καραμανλή

Λύθηκε πρόβλημα 100 ετών στις Σέρρες από τον Κώστα Καραμανλή

από user1
Προβλήματα 100 ετών στις Σέρρες βρίσκουν επιτέλουν λύση στην Βουλή των Ελλήνων .
Ο Σερραίος Υπουργός Κώστας Καραμανλής αφουγκράστηκε άμεσα το πρόβλημα και με την συνδρομή των τοπικών τεχνικών υπαλλήλων του δημοσίου των ΟΤΑ των Σερρών και θεσμικούς τοπικούς φορείς βρέθηκε επιτέλους οριστική λύση στο πρόβλημα της πυρίκαυστης ζώνης της πόλης των Σερρών που απασχολούσε χρόνια τους Σερραίους.
Mε την αξιολογούμενη ρύθμιση που κατατέθηκε στην Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών αντιμετωπίζεται ένα χρόνιο πρόβλημα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων τα οποία εμπίπτουν στα τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα 182, 183, 184, 184Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Σερρών, τα οποία απαλλοτριώθηκαν υπέρ του Δήμου Σερρών προς ανέγερση νέας αγοράς (Μπαζάρ).
Μετά τον εμπρησμό της πόλης των Σερρών το έτος 1913 αποφασίσθηκε η, σε νέο σχέδιο, ανοικοδόμηση του τμήματος της πόλης που κάηκε. Για τον σκοπό αυτό, με το ν.δ. της 27ης.3.1923 «Περι κωδικοποιήσεως των Νόμων 2517 και 3025» συστάθηκε κτηματική ομάδα εκπροσωπούμενη από το Δήμο Σερρών, υπέρ της οποίας έγινε απαλλοτρίωση ολόκληρης της περιοχής που κάηκε (πυρίκαυστος ζώνη).
Εκτός από την πυρίκαυστη ζώνη, απαλλοτριώθηκε υπέρ του Δήμου Σερρών και άλλος χώρος, κείμενος δίπλα σ’ αυτήν για την ανέγερση νέας αγοράς (Μπαζάρ). Στον συγκεκριμένο χώρο υπήρχαν σαράντα (40) παλαιές ιδιοκτησίες ανταλλάξιμων μουσουλμάνων. Ειδικότερα, τα καταγεγραμμένα δημόσια ανταλλάξιμα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός των οικοδομικών τετραγώνων 182, 183, 184, 184Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Σερρών, απαλλοτριώθηκαν υπέρ του Δήμου Σερρών δυνάμει της υπ’ αρ. 24/22.3.1924 απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Σχεδίου Πόλης Σερρών και της υπ΄ αρ. 6210/1924 πράξης του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Ο Δήμος Σερρών συνέταξε πράξη τακτοποίησης, χώρισε την απαλλοτριούμενη ζώνη σε μικρά ακίνητα και τα εκποίησε σε τρίτους ιδιώτες. Για τα ακίνητα αυτά καθορίστηκε αποζημίωση με την υπ’ αρ. 249/1924 απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών Σερρών, η οποία δεν τεκμηριώνεται ότι καταβλήθηκε στους δικαιούχους τέως ιδιοκτήτες λόγω ανταλλαγής τους.
Ωστόσο, τα ακίνητα αυτά παραμένουν καταγεγραμμένα με την παλιά τους μορφή, δηλαδή ως δημόσια ανταλλάξιμα ανήκοντα σε ανταλλαγέντες μουσουλμάνους. Κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης εντός της πόλεως των Σερρών το Δημόσιο υπέβαλε δηλώσεις για το σύνολο των ως άνω αναφερόμενων ακινήτων, οι οποίες στην πλειοψηφία τους απερρίφθησαν.
Το ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί, με προσφυγή ορισμένων ιδιωτών, τόσο από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και από τα πολιτικά δικαστήρια, με έκδοση αποφάσεων που αναγνωρίζουν την κυριότητα των ιδιωτών στα ακίνητα, μολονότι είναι καταγεγραμμένα ανταλλάξιμα ακίνητα, ανάγοντας την καλόπιστη νομή τους στην κτήση κυριότητας με τίτλο από τον Δήμο Σερρών βάσει της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε μάλιστα με Προεδρικό Διάταγμα.
Ιωάννης Θ. Χατζόπουλος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

 
  

Σχετικά Άρθρα